Fabrikamız
  Organik Gübre
  Bizden Haberler
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPAL organik gübre; iki şekilde bitkilere yararı olur,

 

I. Doğrudan Etki:

 
  • Hafif bünyeli (kumlu) toprakların su tutma kapasitesini arttırarak daha uzun süre toprağın tavlı kalmasını sağlar

II. Dolaylı Etki:

  • Ağır bünyeli (killi) toprakların gevşek olmasına , dolayısıyla toprağın daha erken tava gelmesine ve toprak işlemeyi kolaylaştırır.

  • Topraktaki mikroorganizma faaliyetini arttırarak besin maddesinden daha fazla yararlanılmasını temin eder.

  • Topraktaki kaymak tabakasının oluşumunu engelleyerek bitki köklerinin gelişmesine, toprakta hava-su dengesinin kurulmasına yardımcı olur.

  • Topraktaki asitliliğin ve tuzluluğun zararlı etkilerini ortadan kaldırır.

  • İçeriğindeki humin maddeler ve mikroorganizmalar bitkiye ihtiyacı olan oksin ve stokinin hormonlarının sentesizini arttırarak bitkinin gelişmesine etki eder.

  • Ürünün renk, şekil, büyüklük ve tat olarak standart kaliteli olmasına, dolayısıyla verim artışına etki eder.

  • Topraktaki agregatlaşmayı temin ederek toprağın taşınmasını engeller (erozyon).

  • Toprakta yüksek iyon değişimi ile kimyasal gübrelerin topraktan yıkanmasını engelleyerek bitkilerin gübreden yararlanmasını arttırır.

  • Bitkiye ve toprağa uygulanan mücadele ilaçlarının kalıntılarının (pestisti) dekompoze ( parçalanmaası) olmasını sağlar ve humin maddelerle zararlı etkisini önleyerek topraktaki mikrobiyal canlılığın devamını sağlar

OPAL Organik Gübreleri; Doğal olması, çevre kirliliği yaratmaması (önlemesi), sağlıklı ve kaliteli besinler üretilmesi için çiftçi (üretici) için vazgeçilmez, tüketici (pazar) için tercih sebebidir.

Üreticinin Dikkatine!
Üreticinin birim alandan kaliteli ve yüksek verim alabilmesi için öncelikle toprak analizlerini yaptırması ve bu sonuca göre üretim gerçekleştirmesi gereklidir. Uygun tarım tekniklerinin kullanılması (damlama sulama, toprağı yırtarak işleme gibi...) ürünlerin pazara sağlıklı ulaştırması (ambalaj, depolama), kalıntısız üretim (zirai ilaç) pazarlamada çok önemli olacaktır.

Opal Organik Gübre Analiz Değerleri;

 

Analiz Değerleri

Kuru Madde % 86,70
Nem % 13,30
PH % 6,21
EC dS/m (1/10 w/w)   2,07
Organik Madde % 58,28
Organik Karbon % 36,42
Toplam Azot % 3,22
C/N Oran   11,31
Fosfor (P205) % 2,76
Potasyum (K20) % 3,68
Humik Maddeler % 4,75
Kalsiyum (Ca) % 6,87
Magnezyum (Mg) % 1,7
Kükürt (s) % 1,3
Demir (Fe) % 0,13
Çinko (Zn) ppm 243
Mangan (Mn) ppm 350
Bakır (Cu) ppm 223,5